Elemento multimediale non supportato!

Arrustisci i pipi supra u focu arriggirannuli da tutti i banni.

Quannu l'aspa di fora abbruciata, no tutta abbruciata per,
mentili dintra na busta di carta di pani chiusa e falli arrifriddari.

Dopu na men'zura tirili fora d busta e levici l'aspa, ca ora
si leva beni, poi l'hai a tagghiari fini fini, a strisci longhi.

Pripara na n'zalatera cu agghiu tagghiato, ogghiu, sali e u sucu
di menza luma.

Arrimina beni e poi ci menti dintra i pipi tagghiati.

Arrimina nautra vota e aspetta n'anticchia prima di
fariccilli mangiari.

Ingredienti: x 4

2 peperoni rossi e 2 gialli
3 spicchi d'aglio
olio EVO fatto in casa - sale

A piacere: prezzemolo, origano
o basilico.