Inveci d'accattari alitti di iaddina bell'eppronti
accatta l'alitti di iaddina n'teri ca, di solitu, stannu attaccati
a dui a dui ccà carina dà iaddina e 'npezzu di coddu.

Tagghiali in dui ieppoi all'alitti tagghiacci la punta
(che poi, macari n'zemi o coddu ci poi fari u brodu)
accussì in ognuna ci resta cchiù carni.

Pripara la marinata in un piattu funnu ccù l'ogghiu, sali,
pipiruncinu russu, curiannulu ie curcuma,
spruzzicci tutta na lumìa ie gira.

Quann'è pronta ci metti dintra l'alitti di iaddina eppoi
metti tutti còsi n'frigorifero e ci li lassi stari almenu tri ura.

In un autru piattu arrimina n'semi à farina ù curiannulu,
à curcuma e u pipiruncinu russu, in pruvuli.

Ccà farina ca priparasti, infarina beni beni l'alitti
ie friggile a 180° finu a quannu sunu belli cotti.

Ccì poi purtari n'semi na bella 'nzalata o macari,
si vuliti 'ngrassari, i fasoli bollotti.

Ingredienti: x 4

8 alette di pollo
1 limone
coriandolo - curcuma
peperoncino
olio e sale